• ANASAYFA 
YENİDAL GRUBU SANATÇILARININ BÜTÜN YURT SANATÇILARINA ÇAĞRISI

Faşist İtalya Anayasasından aktarılıp, Türk Ceza Kanununa sokulan "antidemokratik maddelere" yaslanılarak bugüne dek yurdumuzda sayısız adlî hatalar işlenmiştir. Gerçek adaletin ve bilimsel hukuk kurallarının dışında olan 140.-141. ve 142. gibi maddeler daima yurt halkını ve emekçi sınıfları sömürerek bir çeşit Osmanlı artığı saltanat süren mutlu azınlığın yararına işlemiş ve işletilmiştir.

Böylece halktan yana ve ulusal üretimimizin biricik yaratıcısı, emekçiden -işçi ve köylüden yana olan birçok haksever namuslu yurttaş, birçok ilerici aydın ve san'atçı hapislere, hücrelere attırılmış; insanlık hakları çiğnenerek azap ve işkenceler içerisinde çürütülmüştür. Dünya çapında değer ve üstünlük taşıyan güçlü ozan ve yazarlarımız, bu faşist kanun maddeleri ile yargılanarak hapislerde senelerce yatıp sıhhatlerini kaybetmiş; bir kısmı Millî Emniyetin insafsız tertip ve tuzakları ile öldürtülmüştür. Bunlardan ayakta kalabilen birçoğu da kurtuluşu dış ülkelere kaçıp yerleşmekte bulmuşlardır. Yani acıların en acısı, en büyüğü olan Anavatandan ayrı, ondan ırak, ona hasret kalarak...

Yeryüzünde ve insanlık tarihinde faşizmin işlediği cinayetler kadar yüz kızartıcı, insanlık onurunu ayaklar altına alıcı hiçbir sistem, hiçbir davranış görülmemiştir. Ne müstebit hükümdar Şeddat'ın, ne İmparator Neron'un, ne çar'ların ve ne de padişah Abdülhamid'in yaptıkları zulüm ve işkenceler faşizm kurucusu Hitler ve Mussolini'nin işlemiş olduğu cinayetler kadar insanlık şeref ve haysiyetini lekeleyici ve kırıcı olmamıştır. Duçe'nin yadigârı faşist kanunlardır ki, bugün toplumumuzu bilim ve san'atta da çağdaş, uygar uluslardan geri bırakmış, yeni değerlerin yetişip gelişmesine engel olmuştur. Bugün san'at çevrelerimizde sayıları çokça kabaran pesimist, neme lazımcı, kaygısız, bireyci ve bohem sanatçıların asosyal (hattâ antisosyal) ya da anarşiye kaçan san'at faaliyetleri denebilir ki, bizde sırf yıllardanberi yürürlükte olan faşist kanunların ürünüdür. Şöyle ki, sosyal bir öz taşıyan, yoksulluğu, sömürücülüğü, toplumsal çelişkileri konu edinen san'atçılara polis, kanun yetkilileri ve çıkarcıların mihmandarı gerici unsarlar, en ağır ithamlarla yüklenerek onları karalamaya ve ezmeye yeltenmişlerdir. Hükümetlerin ve egemen sınıfların bu zalim ve haksızca davranışları karşısında son 15 yılın sanatçı kuşağı, böylece ne hazindir ki, kurtuluşu ve yaşama emniyetini yurda, topluma, halka ve gerçeklere sırt çevirmekte aramışlardır.

Sergilediğimiz yapıtlarımızdan dolayı yıllardan beri müteaddit kereler takibata uğramış, hücrelere atılmış gerçekçi ve halkçı sanatçılar olarak kurtuluşu direnmede, hak bildiği yolda azimle yürümekte ve korkmamakta bulan biz Yenidal Grubu mensupları da 27 Mayıs 1960 devriminin armağanı olan yeni anayasamızın tam işler hale gelmesini sağlamak üzere, bütün antidemokratik kanunların bir an önce kaldırılması, güzel yurdumuzun demokrasi yolunda mutlu yarınlara ulaşması için savaşan başta Türkiye İşçi Partisi'nin ve bütün ilerici, yurtsever aydınların saflarında olduğumuzu bildirirken Ressam, Heykeltraş, Mimar, Mühendis, Müzisyen, Ozan, Yazar, Sinema ve Tiyatro san'atçılarımızı bu kutsal kampanyaya davet ederiz.

Yenidal Grubu Sanatçıları:

Avni Memedoğlu-Marta Tözge-İbrahim Balaban-Nejat Tözge-Vahi İncesu-Hikmet Aksüt-İhsan İncesu-Kemal İncesu.

1963

 

YENİDAL GRUBU

1959'DA AVNİ MEMEDOĞLU TARAFINDAN KALEME ALINAN YENİDAL GRUBU RESSAM VE YONTUCULARININ SANAT BİLDİRGESİ

YENİDAL GRUBU'NUN SANATÇILARI BÜNYESİNE ÇAĞIRAN FORMU

 
YENİDAL GRUBU HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ
Politika-Sanat-Estetik Yolunda "Emeğin Ressamı" Avni Memedoğlu
ADLI KİTAPTA. BİLGİ İÇİN TIKLAYIN.

 
Bu sitede yer alan görsel ve yazınsal malzemenin tüm hakları Sorun Yayınları Kolektifi'ne aittir. © 2005.